·Les campanyes i activitats
  ·Exposició Virtual "Monument quatre columnes"
  ·El Rebost
      ·Documents
      ·Articles
      ·Material Gràfic
      ·Àmbit Jurídic
      ·Material Sonor
      ·Ressenyes Bibliogràfiques
      ·Adreces Web
  ·Reportatges
  ·Butlletí
  ·Enviar Missatges a La Xarxa
  ·Enviar Arxius a La Xarxa

La Xarxa és una Federació que aplega una vuitantena d’Entitats i va sorgir fa cinc anys per la necessitat d’unir forces de la societat civil catalana davant les agressions del govern espanyol. Després, no s’ha limitat a l’actitud defensiva original i ha definit els seus objectius tal com s’exposa a l’apartat següent.

Des del primer moment, la Xarxa s’ha organitzat de manera absolutament democràtica i ha establert alguns principis que en garanteixin la independència, tals com que les entitats adherides no poden ser ni partits ni sindicats i que el Secretariat que executa el mandat de l’Assemblea està format per representants de les entitats i és de caràcter temporal i rotatiu.

Copyright @2003. La Xarxa. Tots els drets reservats